About

Tomasz Białowolski (1990) jazz pianist, accompanist and teacher. Graduate of the Henryk Majewski Postgraduate College of Jazz in Warsaw and the Academy of Music in Cracow. Regulary performs with Białowolski / Szwugier / Skrzyński Trio, Paulski / Białowolski Quartet and cooperates with many musicians as a sideman. He has performed with Polish legends of the saxophone – Janusz Muniak and Jan „Ptaszyn” Wróblewski. As an accompanist, he works with vocalists during the annual International Meetings of Jazz Singers in Zamość. As a teacher and jazz section manager (2014-2018) he works in Bronisław Rutkowski Music School in Cracow. Participant of jazz workshops conducted by Barry Harris in Rome (September 2015, March 2016, March 2017) and in Bologna (October / November 2016, November 2017, November 2018, October / November 2019).

Tomasz Białowolski (1990) pianista jazzowy, akompaniator i nauczyciel. Absolwent Policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Członek zespołów New Brand Quintet, Arek Skolik Quartet, Białowolski / Szwugier / Skrzyński trio, Paulski / Białowolski Quartet, projektu “To Muniak With Love”. Ma na swoim koncie koncerty z polskimi legendami saksofonu – Januszem Muniakiem i Janem „Ptaszynem” Wróblewskim. Jako akompaniator współpracuje z wokalistami podczas corocznych Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych w Zamościu. Pracuje na co dzień w Szkole Muzycznej II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie w roli nauczyciela, akompaniatora oraz kierownika sekcji jazzowej (2014-2018). Uczestnik warsztatów jazzowych prowadzonych przez Barry Harrisa w Rzymie (wrzesień 2015, marzec 2016, marzec 2017) oraz w Bolonii (październik/listopad 2016, listopad 2017, listopad 2018, październik/listopad 2019).